O Lecturze

Proszę dokonać właściwego rozstrzygnięcia na podstawie podanych faktów.

Witamy u specialisty o wiedzy maszyn, oszacowania i konsultacji!

Lokalizacja i serwis regionalny

Nadchodzące wydarzenia

Tło informacyjne dopasowane do Państwa indywidualnych potrzeb

Handlowcy, rzemieśnicy oraz najem

Specialiści w przemyśle budowlanym potrzebują techniczny fundament i aktualne dane. Podręczniki LECTURA dotyczące zakupu i sprzedaży wspomagają firmy zmaksymalizować ich zysk. Z oszacowaniem kontyngentu mogą Państwo wycenić Państwa całe wyposażenie tylko jednym klikiem

Instytucje bankowe, leasingu i ubezpieczenia

Instytucje finansowe muszą być poinformowane o aktualnych wartościach rynkowych urządzeń i ich rozwóju cenowego. Do tych żądań nowoczesnych i aktualnych oszacowań proponuje Lectura każdej docelowej grupy właściwe rozwiązanie.

Wytwórcy

Lectura proponuje wytwórcom i ich sieci handlowej indywidualne rozwiązania. Analizy aktualnej sytuacji rynku przy uwzględnieniu giełd. Analiza konkurencji i produktu dla specyfikacji i określenia ceny. Dane rynku mogą być pobrane dla wewnętrznych statystyk i własnych obliczeń.

Administracja

Instytucje finansowe i celne pracują ogólnoświatowo z produktami Lectury i ufają naszym informacjom do właściwego, aktualnego i rzetelnego oszacowania zamysłów i procesów.

Produkty dla środowiska pracy

Proszę obejrzeć nasze produkty i zażądać Państwa indywidualnego rozwiązania!


Podręczniki LECTURA

Nasze poradniki które zawierają dane techniczne, wartości rezydualne, wielokrotne przemysły i regiony są dostępne w wielu językach jako wersje drukowane i online.


Produkty Online

Oszacowanie indywidualne i kontyngentu, dane techniczne i różnorodność maszyn mobilnych, łącznie z kartami informacyjnymi do pobierania.


Analiza rynku i produktu

Statystiki z rynku używanych produktów i z aukcji, techniczne porównanie modeli i udziałów w rynku. Indywidualna analiza klienta.

Rozwiązania dla firm i serwis dla agentur

Indywidualne systemy oszacowania, koncepcje i poradnictwo dla handlowców.